Aquelas "chorradas" que tanto nos atraen e que ás veces só supón un reto a superar.

Como engadir os últimos comentarios no panel lateral -Blogger-

(dificultade media)

Cambiar a etiqueta "comentarios"-Blogger-

(dificultade media - alta)

Recibir os comentarios no teu correo -Blogger-

(moi fácil)

Cambiar a apariencia do blog (videotitorial) -Blogger-

(moi fácil)

Ensanchar o deseño do noso blogue -Blogger-

(dificultade media)

Ver quen nos enlaza desde o noso panel lateral -Blogger-

(moi fácil)