Titoriais TIC


Recóllense disitintas ligazóns onde aprender máis sobre a Web 2.0Blogs


Wikis


Sindicación de contidos


Marcadores sociais


Google Docs


Google Page Creator